Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Medicinale pijnstillingsmethoden

Voor het krijgen van medicinale pijnstilling moet je altijd naar het ziekenhuis. De reden is dat bij toediening van medicijnen voortdurend je hartslag, bloeddruk en ademhaling moeten worden gecontroleerd. Ook de conditie van je kind moet continu in de gaten gehouden worden door middel van een hartfilmpje (CTG). Deze apparatuur is alleen in het ziekenhuis beschikbaar. Bij een wens voor pijnstilling zullen wij je overdragen aan de gynaecoloog en beval je in het ziekenhuis. In het Bethesda ziekenhuis zijn er twee mogelijkheden van medicinale pijnstilling: het pompje met remifentanil en een epiduraal (ruggenprik). Afhankelijk van hoe ver je bent in de ontsluiting zal gekeken worden welke methode het beste is.