Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Visie

Zwanger zijn en bevallen is een bijzondere periode waarin iedere vrouw recht heeft op professionele, veilige verloskundige zorg.
Wij staan voor kwaliteit van zorg, persoonlijke begeleiding, aandacht en betrokkenheid voor jou en je partner. De verloskundige is een vertrouwenspersoon die je vragen kan beantwoorden, met wie je je zorgen kan delen en een coach die je in het hele proces kan bemoedigen.

Wij gaan uit van de kracht van iedere zwangere vrouw en haar eigen kunnen. In dit proces van zwangerschap naar ouderschap willen wij jullie graag op een deskundige manier begeleiden.

Hoe uit zich deze deskundigheid?

  • Wij zijn een vooruitstrevende praktijk die inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en innovatie zorg biedt.
  • Wij staan allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV. Dit betekent dat wij werken volgens wetenschappelijk onderbouwde protocollen. Daarom nemen wij deel aan cursussen, symposia en trainingen, bijvoorbeeld reanimatietrainingen.
  • Wij nemen actief deel aan verloskundige samenwerkingsverbanden met gynaecologen, verloskundigen, kraamzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Om de samenwerking in de zorgketen te bevorderen nemen wij actief deel aan overlegstructuren. Wij nemen actief deel in het waarborgen van veiligheid van zorg door middel van samenwerking met ziekenhuizen en andere eerstelijns zorgverleners.
  • Door middel van periodieke cliëntenenquêtes evalueren wij onze praktijkvoering en geleverde zorg om deze optimaal te houden.
  • Wij hebben een incidentenregistratie.
  • Wij zijn allemaal tevens gediplomeerd echoscopist en staan ingeschreven in het echoregister.
  • Verloskundige Els van den Graven is ook versiekundige (poging tot uitwendig draaien van de baby bij stuitligging).

Wij willen graag een bijdrage leveren aan hoogwaardige verloskundige zorg in de toekomst. Daarom zal er soms een verloskundige in opleiding aanwezig zijn op het spreekuur. Indien je hier bezwaar hier tegen hebt mag je dat altijd aangeven.