Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Stuitligging en uitwendige versie

De meeste kinderen liggen rond de 36 weken in hoofdligging. Dat is voor een kind de meest natuurlijke ligging om geboren te worden. Bij 3-4% van de zwangerschappen is dit niet het geval en ligt het kind in stuitligging. Bij een stuitligging ligt het hoofd van het kind boven in de baarmoeder en de billen of de voeten bij de ingang van het bekken.

Rond de 36 weken wordt de liggingsecho uitgevoerd om te controleren of de baby daadwerkelijk in hoofdligging ligt.  Als dat niet het geval is dan zijn er twee mogelijkheden; afwachten of een uitwendige versie.

Afwachten

Misschien draait het kind nog spontaan naar hoofdligging. Blijft het een stuitligging  dan vindt de bevalling plaats in het ziekenhuis en controleert de gynaecoloog het verdere verloop van de zwangerschap. De gynaecoloog onderzoekt of een vaginale stuitbevalling veilig is. Als dat zo is, dan kunnen jullie kiezen tussen een vaginale stuitbevalling of een keizersnede. Soms adviseert de gynaecoloog om wegens medische redenen voor een keizersnede te kiezen.

Uitwendige versie

VersieHet draaien van de baby met de handen aan de buitenkant van de buik van stuitligging naar hoofdligging wordt een uitwendige versie genoemd.

Bij ons in de praktijk zijn Els en Mirja naast verloskundige ook versiekundige. Bij een stuitligging kunnen zij een uitwendige versie uitvoeren.

Voorafgaand wordt met een echo de hoeveelheid vruchtwater, de plaats van de placenta en exacte ligging van de baby bepaald. Daarna wordt met je besproken of het mogelijk is om een versie te verrichten. Landelijk ligt het slagingspercentage van een uitwendige versie op 40% wat betekent dat bij 4 op de 10 vrouwen de baby succesvol wordt gedraaid!

Voorafgaand aan de versie wordt de hartslag van de baby nauwkeurig in de gaten gehouden. Als deze goed is zal de versie worden uitgevoerd. Ook tijdens de poging om de baby te draaien wordt de hartslag regelmatig gecontroleerd evenals na afloop van de versie.

Complicaties komen zelden voor. Bij de baby kan een tijdelijke vertraging van de hartslag optreden, deze herstelt na enige tijd vrijwel altijd spontaan. Een enkele keer kan een spoedkeizersnede nodig zijn. De kans hierop is minder dan één procent. Na de versie kun je een gevoelige soms wat pijnlijke buik hebben. Dit is heel normaal. Soms voel je gelijk na de versie het kind wat minder bewegen. Na afloop van de versie wordt je uitgelegd wanneer je de dienstdoende verloskundige moet bellen.

Folder:

Folder Stuitligging