Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Te kort tongriempje – informatie voor ouders

Bij borstvoeding speelt het tongetje van de baby een belangrijke rol. De tong wordt op en neer bewogen en op deze manier wordt de borst leeg ”gemolken”. Onder de tong bevindt zich een tongriempje die de tong goed op z’n plek houd. Wanneer dit riempje echter te kort is zorgt dit ervoor dat de tong minder kan bewegen, ( kindje kan bijv ook niet de tong uitsteken) wat veel negatieve gevolgen heeft voor de spraakontwikkeling, orale gezondheid en het (borst)voeden.

 Hoe ziet een te kort tongriempje eruit?

Niet alle te korte tongriempjes zien er hetzelfde uit. Dit maakt het soms ook lastig vast te stellen. Soms is er vanaf de buitenkant niets te zien, maar wel te voelen. Het ene tongriempje is echt duidelijk te kort, terwijl het andere slechts een heel klein stukje te kort is. Het ene kindje kan prima in staat zijn de borst effectief te leggen, terwijl het bij het andere kindje noodzakelijk is dat het geknipt wordt. Het meest kenmerkend is wel de hartvormige/vierkante tong wanneer het kindje bijvoorbeeld huilt.

 

Symptomen bij baby Symptomen bij moeder:
 • Geen goede aanlegtechniek
 • ”Glijdt” van de tepel af
 • Erg lange voedingen
 • Ontevreden na voedingen
 • Valt aan de borst in slaap
 • Slaapt te weinig
 • Komt te weinig aan ( moeders denken dat ze onvoldoende melk hebben)
 • Failure to thrive (Een niet gedijend kind= komt niet voldoende aan, curve buigt af)
 • Kauwen op tepels
 • (Klik)geluiden tijdens het voeden
 • Tepel is na het voeden niet rond en lijkt qua vorm op een lippenstift
 • Tepel heeft kloven of blaren
 • Bloedende tepels
 • Pijn bij het aanleggen en tijdens de voeding
 • Borst wordt onvolledig geleegd, stuwing
 • Geïnfecteerde tepels
 • Verstopte melkklieren
 • Borstontstekingen en spruw
 • Vermoeidheid en frustratie
 • Vroegtijdig staken van de borstvoeding

Wat kan er aan gedaan worden?

Er bestaat in ons land geen eenduidige mening over het te voeren beleid bij een te korte tongriem. Verschillende artsen, zoals de KNO-arts, logopedisten, verloskundigen en huisartsen verschillen hierin soms van mening. Sommige artsen erkennen de mogelijke problemen waartoe een te kort tongriempje kan leiden en anderen zijn van mening dat dit geen problemen oplevert en vinden behandeling dan ook niet noodzakelijk.
Als er een verdenking bestaat dat er sprake is van een te kort tongriempje is het allereerst belangrijk om te onderzoeken of dit de oorzaak is van de bestaande problemen. We beoordelen daarom altijd eerst of werkelijk sprake is van een te korte tongriem, of dat mogelijke voedingsproblemen een andere oorzaak zouden kunnen hebben. Wanneer tijdens de controles in het kraambed de diagnose wordt gesteld zijn wij van mening dat het doorklieven van het tongriempje zeker het overwegen waard is. Een aantal van ons heeft daarom een speciale scholing gevolgd voor het uitvoeren van deze kleine ingreep. Voor het klieven komen we (soms alleen en soms met ons tweeën) bij je thuis na het maken van een afspraak. Het klieven op zich is een vrij eenvoudige ingreep van hoogstens een minuut. Het kindje wordt tijdens deze procedure goed vast gehouden, maar kan ook ingebakerd worden om te voorkomen dat het ongecontroleerde bewegingen gaat maken. Het te korte tongriempje wordt geknipt d.m.v een steriele schaar. Verdoving is niet nodig aangezien het om een flinterdun ”vliesje” gaat, en de pijn te vergelijken is met de pijn die gepaard gaat met het krijgen van een vaccinatie.

Doorknippen van te kort tongriempje : Positieve gevolgen voor het borstvoeden

Het wordt aangeraden om het kindje direct na de ingreep aan te leggen. De meeste moeders voelen na de ingreep direct verbetering en kunnen pijnloos voeden!

De positieve gevolgen na het doorknippen van het te korte tongriempje

Voor de baby Voor de moeder:
 • Hoeft minder moeite te doen om te drinken
 • Drinkt effectiever
 • Slaapt langer tussen voedingen door
 • Geen klik geluiden tussen het voeden
 • Minder krampjes
 • Pijnloos voeden
 • Tepels genezen

Wat zijn de mogelijke gevolgen op langere termijn wanneer het te korte tongriempje niet verholpen wordt?

Bij kinderen Bij volwassenen
 • Spraak problemen ( uitspraak en spraak achterstand)
 • Last van maag krampen
 • Reflux
 • Kwijlen
 • Slaap problemen
 • Kaak groei en ontwikkelingsproblemen ( niet goed kunnen kauwen, eten)
 • Tand problemen
 • Immobiliteit van tong ; niet kunnen likken aan een ijsje, tongzoenen
 • Negatieve gevolgen spraak en eetgewoonte, 71% moeite met T, S, Z, N, D, Th, L
 • Onduidelijk praten ( te snel, te luid of te zacht)
 • Klikkende kaken
 • Moeite met drinken
 • Pijn in de kaken
 • Migraine
 • Orale gezondheid ; ontstoken tandvlees, gaatjes, noodzaak om tanden te trekken
 • Slechte mondhygiëne
 • Moeite met zoenen / bespelen blaasinstrumenten / ijsjes likken
 • Sociaal aspect (pesten)
 • Cosmetisch aspect

Aanvullende informatie
Tongriem knippen