Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Oorzaak

De oorzaak van een vroege miskraam is bijna altijd een aanlegstoornis. Het vruchtje is niet in orde en de natuur vindt als het ware een logische oplossing: het groeit niet verder en het lichaam stoot de vrucht af. In de regel gaat het hier niet om erfelijke afwijkingen, zodat er geen gevolgen zijn voor een volgende zwangerschap.
 
Een miskraam ontstaat niet door lichamelijk inspanning. Zo kunnen bijvoorbeeld sporten en vrijen geen miskraam veroorzaken. Zwangerschapsverschijnselen zoals gespannen borsten en misselijkheid nemen meestal af vlak voor een miskraam. Bij de helft tot driekwart van de vrouwen vindt uitstoting van het vruchtje plaats binnen één week.
 
Indien je meer dan één miskraam hebt gehad bespreken we de mogelijkheden om verder onderzoek te doen naar factoren die een rol kunnen spelen. Bedenk hierbij dat het maar zelden voorkomt dat de oorzaak van een miskraam te maken heeft met bijvoorbeeld stollingsafwijkingen bij de moeder en er dus ook met grote regelmaat geen oorzaak gevonden zal worden middels bloedonderzoek.