Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Ziekenhuis bevalling

Kies je voor een ziekenhuis bevalling dan gaan wij op het moment dat de bevalling goed door lijkt te zetten met je mee en begeleiden je verder bij de bevalling in het ziekenhuis. Dit heet een poliklinische bevalling. Hier zijn kosten aan verbonden, informeer bij je ziektekostenverzekeraar naar de eigen bijdrage. Als alles normaal verloopt, mag je 2 uur na de bevalling weer naar huis. In overleg mag je tot 24 uur na de bevalling blijven.

Omdat het niet meer mogelijk is om in het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen te bevallen gaan wij met jullie naar de omliggende ziekenhuizen in Zwolle, Assen, Hardenberg of Emmen.

Sommige vrouwen hebben een medium risk indicatie. Je moet dan in het ziekenhuis bevallen, maar dit mag wel onder onze begeleiding. Voorbeelden van een medium risk indicatie zijn: een BMI hoger dan 35 of eerder bevallen en toen ruim bloedverlies gehad. Wij zullen met jullie bespreken als je een medium risk indicatie hebt. De verzekering vergoedt in dit geval de ziekenhuis bevalling.

Het kan ook zijn dat je een medische indicatie hebt. Dit betekent dat je onder begeleiding van de gynaecoloog in het ziekenhuis moet bevallen. Een voorbeeld van een medische indicatie is als je een keizersnede hebt gehad bij een eerder kind. Bij een medische indicatie zul je vanaf ongeveer 36 weken overgedragen worden aan de gynaecoloog. Zij begeleiden het vervolg van de zwangerschap en bevalling. Als je bevallen bent komen wij de kraambedcontroles doen, zo kunnen wij nog zien en horen hoe het met jullie gaat. Een bevalling op medische indicatie wordt vergoed door de verzekering.