Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Prenatale screening en diagnostiek

Waarschijnlijk heb je nog nooit over prenatale screening nagedacht. Logisch aangezien het overgrote deel van de kinderen die geboren worden, gelukkig heel gezond zijn.

Iedere zwangere in Nederland heeft de mogelijkheid om het ongeboren kind te laten onderzoeken, dit heet prenatale screening. Er zijn verschillende vormen van screening: de combinatietest, NIPT en de SEO (20-weken echo). Tijdens de eerste controle zullen wij dit met je bespreken indien je dit wenst.

Voor zowel prenatale screening als vervolgonderzoek (diagnostiek) geldt dat het een keuze is om het onderzoek te laten verrichten. Jullie mogen ook beslissen geen informatie over het onderzoek te ontvangen of na uitleg beslissen geen onderzoek te willen doen.

Meer informatie over prenatale screening lees je op deze website en in onderstaande folder.

Folder