Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Centering Pregnancy

Samen zwanger: het succes van Centering Pregnancy

In Nederland bestaat verloskundige zorg tijdens de zwangerschap uit een eerste individueel consult waar de anamnese wordt afgenomen (intake) en hierna uit ongeveer 12 individuele consulten van gemiddeld vijftien minuten. Vaak is het slechts mogelijk in deze tijd de noodzakelijke medische zorg te geven en een paar vragen te beantwoorden. Er is over het algemeen minder tijd om dieper op de onderwerpen in te gaan, bijvoorbeeld over de veranderingen die het ouderschap met zich mee gaan brengen, een gezonde leefstijl, klachten tijdens de zwangerschap of voorbereiding op de uiteindelijke bevalling. Informatie wordt voornamelijk gegeven door de verloskundige. Bij Centering Pregnancy is er meer ruimte om dit gezamenlijk te bespreken.

>> Artikel over ervaringen met Centering Pregnancy <<

Het eerste consult waarin de veel (medische) vragen worden gesteld vind altijd individueel plaats. Bij Centering Pregnancy zijn de vervolgcontroles tijdens de zwangerschap niet individueel maar worden aan een groep zwangeren met een vergelijkbare zwangerschapsduur aangeboden. Tijdens een sessie wordt de medische zorg zoals controle van de bloeddruk en de groei van de baby gecombineerd met voorlichting, uitwisseling van kennis en ervaring en het leren van gezondheidsvaardigheden.

Een groep bestaat uit tien tot veertien vrouwen met dezelfde zwangerschapsduur. Ze komen tien keer bij elkaar volgens een vastgesteld schema, negen keer in de zwangerschap en de tiende keer een aantal weken na de geboorte met de baby’s. De zwangere heeft hierin een actieve rol waarbij zij zelf haar bloeddruk meet, weegt en haar eigen dossier bij kan houden.  Een groep wordt begeleid door twee vaste personen, een verloskundige en een kraamverzorgster. Hierdoor kan tijdens het consult ook de zwangerschapscontrole worden gedaan.

Voordelen van Centering Pregnancy

De groepsbijeenkomsten duren veel langer (120 minuten) dan het gangbare individueel consult van gemiddeld 15 minuten. Daardoor is de interactietijd tussen de verloskundige en de zwangere groter is en is het beter mogelijk meer en uitgebreider factoren te bespreken die van invloed zijn op de zwangerschap en de gezondheid van moeder en kind.
Het unieke aan Centering Pregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen, ook de verloskundige, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangeren in groepsverband stimuleert vrouwen tot het stellen van vragen die hen bezig houden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren.