Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Thuis of ziekenhuis

Als je zwangerschap geen problemen heeft gegeven en je hebt geen indicatie voor een ziekenhuisbevalling, dan kun je zelf kiezen waar je wilt bevallen: thuis of in het ziekenhuis. De thuisbevalling is even veilig als bevallen in het ziekenhuis.
 
Wij vinden het belangrijk dat je daar bevalt waar jij je het prettigst voelt. Voor de een is dat thuis en voor de ander in het ziekenhuis. Spanning en een onveilig gevoel kunnen de weeën remmen en het natuurlijke verloop van de bevalling verstoren. Het is dus belangrijk daar te bevallen waar je je prettig denkt te voelen.
 
Weet je (nog) niet waar je wilt bevallen? Je mag nog tijdens de weeën je keuze maken.