Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Zwangerschap

In je zwangerschap zullen we je verschillende malen controleren. Je krijgt een eigen controlekaartje dat je later ook mag houden. Het is handig dat je naast de controlekaart ook altijd je ponsplaatje bij de hand hebt i.v.m. bloed prikken etc. 

Tijdens de zwangerschapscontrole controleren we o.a:

• Bloeddruk

• Gewicht

• Groei en ligging van de baby

• Het ijzergehalte (bij 12 weken, bij 30 weken en bij klachten)

 

Wij beantwoorden graag je vragen en geven advies. Denk je meer tijd nodig te hebben voor de controle, meld dit dan even van tevoren.

 

De meeste zwangerschappen en bevallingen verlopen probleemloos. De verloskundige begeleidt zwangeren met een laag risico, zoals we dat noemen. De gynaecoloog begeleidt zwangeren die een verhoogd risico hebben.

Als er zich tijdens een normale zwangerschap complicaties voordoen (of het vermoeden daarvan) word je verwezen naar de gynaecoloog.

 

De gynaecoloog beoordeelt of er sprake is van een verhoogd risico. In de meeste gevallen word je na het bezoek aan de gynaecoloog terugverwezen naar de verloskundige.

Soms kan de gynaecoloog besluiten de zorg over te nemen. Wij zien jou dan terug als je na de bevalling naar huis gaat. De verloskundige en de gynaecoloog vormen samen een team om de juiste zorg te geven aan de zwangere. We hebben dan ook regelmatig overleg met elkaar.