Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

20-weken echo (SEO)

Het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) wordt in de volksmond ook wel de 20-weken echo genoemd omdat de echo rond de 20e zwangerschapsweek gemaakt kan worden. Tijdens het SEO wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen, daarnaast wordt de groei van de baby en de hoeveelheid vruchtwater vastgesteld.

Voorbeelden van afwijkingen die tijdens het SEO gezien kunnen worden: open rug, open schedel, hazenlip (schisis), waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat in het middenrif, breuk of gat in de buikwand, ontbreken of afwijkende vorm van de nieren, ontbreken of afwijken van botten, afwijkingen van armen of benen.

Als bij het SEO iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd gelijk duidelijk. Je komt dan in aanmerking voor vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek vindt plaats in een gespecialiseerd ziekenhuis. Wij verwijzen door naar het UMC Groningen of het ISALA in Zwolle. De gevonden afwijking(en) worden verder onderzocht. Soms wordt naast een extra echo-onderzoek ook een vruchtwaterpunctie aangeboden.

Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat er niets aan de hand is met jullie kind. Jullie zijn na het onderzoek dan gerustgesteld. Aan de andere kant kan uit het vervolgonderzoek blijken dat jullie een kind verwachten met een lichamelijke afwijking. Bij bepaalde afwijkingen is het voor het kind beter om geboren te worden in een gespecialiseerd ziekenhuis. Zo kan het kind gelijk na de geboorte de juiste zorg krijgen. Sommige afwijkingen zijn zo ernstig dat het kind kan overlijden voor of tijdens de geboorte. Dit stelt jullie voor moeilijke keuzes: de zwangerschap uitdragen of laten beëindigen. Bij een afwijkende uitslag krijgen jullie altijd een gesprek met één of meerdere medische specialisten. Zij zullen zoveel mogelijk informatie geven en helpen bij het maken van een juiste keus voor de zwangerschap.

Omdat het SEO gericht is op het opsporen van lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind is het geen pretecho!

De SEO’s worden bij ons in de praktijk gemaakt door een van onze verloskundigen: Atje Klein Langenhorst.

Folder