Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Wijziging vergoeding combinatietest

De combinatietest is voor elke zwangere beschikbaar, maar wordt alleen vergoed wanneer er een medische indicatie is voor de test of wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Per 1 januari 2015 is de vergoeding voor zwangeren van 36 jaar of ouder vervallen. Ook vervalt voor deze groep zwangeren de leeftijdsindicatie voor prenatale diagnostiek.

Belangrijkste wijzigingen combinatietest per 1 januari 2015

  • Aanstaande ouders moeten de combinatietest zelf betalen, ongeacht de leeftijd van de zwangere. In sommige gevallen wordt het vergoed uit de aanvullende verzekeringen. Bij een medische indicatie wordt de combinatietest wel vergoed.
  • De kosten van vervolgonderzoek (vlokkentest, vruchtwaterpunctie of deelname aan de NIPT-studie) vallen onder de zorgverzekering, maar kunnen ten koste gaan van het eigen risico.
  • Vrouwen vanaf 36 jaar komen alleen in aanmerking voor prenatale diagnostiek (vlokkentest en/of vruchtwaterpunctie) als ze eerst een combinatietest hebben gedaan.

Meer informatie is te lezen op de website van het RIVM.