Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Zikavirus en zwangerschap

zikavirusIn Latijns- en Zuid-Amerika heerst op dit moment het zikavirus, wat de laatste dagen veelvuldig in het nieuws is. Het zikavirus wordt overgebracht door een mug die overdag en in de vroege avond steekt. Het virus veroorzaakt een koortsende ziekte die zo’n twee tot zeven dagen aanhoudt en kan via de placenta worden overgedragen van moeder op kind.
Er zijn recente aanwijzingen dat een zikavirusinfectie tijdens de zwangerschap een verhoogde kans geeft op afwijkingen bij het ongeboren kind (waarschijnlijk vooral in het 1e trimerster). Daarnaast hebben zwangeren mogelijk een groter risico op een ernstig beloop van de infectie.

Of dit daadwerkelijk zo is wordt momenteel onderzocht. Er bestaat alleen een risico op het doormaken van een zikavirusinfectie, na te hebben gereisd naar een land waar het zikavirus voorkomt.

 

Advies aan zwangeren

  • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, niet naar gebieden te gaan waar het Zika virus heerst. Het RIVM geeft aan dat deze vrouwen uitstel moeten overwegen als de reis niet noodzakelijk is. In ieder geval dient de noodzaak van de reis goed te overleggen met een verloskundige, gynaecoloog, (verloskundig) actieve (huis) arts.
  • Zwangeren moeten de risico’s van een reis naar de tropen goed afwegen. Dit ook vanwege het vóórkomen van andere tropische infectieziekten, zoals dengue en malaria.
  • Uit veiligheidsoverwegingen wordt aan zwangeren die in bovengenoemde gebieden verblijven geadviseerd extra zorgvuldig antimuggenmaatregelen toe te passen om infecties met door muggen overdraagbare aandoeningen te voorkómen.

 

Meer informatie

Meer informatie kan verkregen worden via de onderstaande links. Zo is op de website van het RIVM te zien in welke gebieden het virus circuleert.