Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Klachtenregeling

Indien je klachten hebt over de verloskundige zorg van, of de bejegening door één van ons, dan is het aan te raden eerst met de betreffende verloskundige zelf daarover te praten. Wij staan ervoor open om hierover met je in gesprek te gaan.
Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is, of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid je klacht voor te leggen aan de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

 
KNOV

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
T: 073 – 689 18 90