Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis
CJG Hoogeveen

Samenwerking met andere disciplines

Om de kwaliteit van onze zorgverlening te waarborgen hebben wij structureel overleg met andere disciplines die betrokken zijn bij de verloskundige zorg, in het zogeheten verloskundig samenwerkingsverband (VSV). Wij nemen actief deel aan het VSV met gynaecologen, andere verloskundigen uit de regio, kraamzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In sommige gevallen zullen wij medische gegevens uitwisselen, echter alleen met jullie toestemming. 
Daarnaast zijn we lid van de Kring Drenthe, waarbij we regelmatig overleg hebben met de andere verloskundigenpraktijken uit de provincie Drenthe.
 
CJG Hoogeveen