Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Wetenschappelijk onderzoek

Onze praktijk neemt deel aan het Midwifery Research Network Netherlands (MRNN) Het MRNN is het netwerk voor onderzoek in de eerstelijns verlloskunde in Nederland. Het uiteindelijke doel is om de verloskundige zorg verder wetenschappelijk te onderbouwen. Het MRNN is een initiaftief van alle verloskundige opleidingen en wordt ondersteund door de KNOV. Door deelname aan MRNN bevordert onze praktijk het ‘Evidence Based’ werken in de eerstelijns verloskunde in Nederland.