Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Nieuw Privacy Statement

In het kader van de nieuwe aankomende wet AVG, hebben wij onze Privacy Statement aangepast. Hieronder vind je de tekst die erbij geplaatst is.

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Verloskundigenpraktijk Hoogeveen deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Verloskundigenpraktijk Hoogeveen bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Verloskundigenpraktijk Hoogeveen houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Hoogeveen vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Verloskundigenpraktijk Hoogeveen informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Hoogeveen informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Verloskundigenpraktijk Hoogeveen informeert patiënten indien Verloskundigenpraktijk Hoogeveen bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Mocht je nog vragen hebben over jouw privacy bij Verloskundigenpraktijk Hoogeveen, neem dan gerust contact met ons op!