Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Uitbreiding verlofregelingen

De Tweede Kamer stemde op 14 oktober in met met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. In dit voorstel is onder andere geregeld dat vrouwen de kans krijgen flexibel in te stromen in hun werk na de bevalling.
Vanaf 1 januari 2015 mag je vier van de tien weken bevallingsverlof flexibel inzetten.

Verlof

Je hebt recht op zestien weken zwangerschap- en bevallingsverlof. Vanaf zes weken tot de uitgerekende bevallingsdatum heb je recht op zwangerschapsverlof, na de bevalling heb je nog recht op tien weken bevallingsverlof. Tot nu toe moesten deze tien weken in één keer worden opgenomen. Vanaf 1 januari 2015 kun je de laatste vier weken van het bevallingsverlof over een periode van 30 weken naar eigen inzicht indelen, door bijvoorbeeld in deeltijd aan het werk te gaan.

Daarnaast is in het wetsvoorstel opgenomen dat het bevallingsverlof van 10 weken wordt verlengd bij een langdurige ziekenhuisopname van de pasgeboren baby. De moeder krijgt de gelegenheid haar kind 10 weken thuis te verzorgen. Het huidige zwangerschap- en bevallingsverlof van 16 weken is in dergelijke gevallen niet afdoende om een volledig herstel van de moeder te garanderen.

Verder regelt het wetsvoorstel dat partners een onvoorwaardelijk recht krijgen op drie dagen opname van ouderschapsverlof rond de geboorte van het kind.