Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Uitbreiding verlofregelingen

De Tweede Kamer stemde op 14 oktober in met met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden. In dit voorstel is onder andere geregeld dat vrouwen de kans krijgen flexibel in te stromen in hun werk na de bevalling. Vanaf 1 januari 2015 mag je vier van de tien weken bevallingsverlof flexibel inzetten. Verlof … Lees meer…