Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Vergoeding NIPT na positieve combinatietest

Minister Schippers heeft besloten om de NIPT na een positieve combinatietest te vergoeden voor alle zwangeren ongeacht de leeftijd van de zwangere.

NIPT is een nieuwe test, die vanaf 1 april 2014 als proef in Nederland beschikbaar is binnen de TRIDENT studie. In deze proefperiode wordt de test aangeboden aan vrouwen die op basis van de combinatietest een verhoogde kans hebben op een kind met een trisomie 21, 13 of 18.

Hiervoor is een aanpassing van het Besluit Zorgverzekering nodig. Het Besluit zorgverzekering kan 1x per jaar aangepast worden. Bij de aanpassing van het besluit vervalt tevens de leeftijdgrens, de vergoeding voor de combinatietest en het recht op invasieve diagnostiek.

Lees meer over de vergoeding

Lees meer over NIPT