Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Bevallingszorg sterk verbeterd

De verloskundige zorg bij bevallingen buiten de kantooruren is de laatste jaren sterk verbeterd. Dat is de strekking van een onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Medisch Contact.

Het idee dat de verloskundige zorg in de avond, nacht en weekenden te wensen overlaat is niet meer op zijn plaats, blijkt uit recente cijfers over sterfte rond bevallingen.

In de periode 2000-2004 was er nog een duidelijk verschil in sterftecijfers bij bevallingen overdag en die van ’s nachts en in de weekends. In die tijd zijn in de ziekenhuizen veranderingen in gang gezet waardoor de kwaliteit en de veiligheid van de bevallingszorg zijn verbeterd.

Zo is het aantal ziekenhuizen dat klinisch werkzame verloskundigen in dienst heeft, de afgelopen tien jaar verdubbeld van veertig naar tachtig. Ook is er volgens de onderzoekers een positief effect uitgegaan van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte, die eind 2009 aanbevelingen heeft gedaan om de zorg te verbeteren.

Inmiddels zijn in het hele land regionale verloskundige consortia ontstaan om verbeteringen te ontwikkelen en te evalueren. De resultaten die daarmee zijn geboekt, geven aan dat er geen reden is om de bevallingszorg te concentreren in een beperkt aantal grotere ziekenhuizen, zeggen de onderzoekers.