Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

Bevallingszorg sterk verbeterd

De verloskundige zorg bij bevallingen buiten de kantooruren is de laatste jaren sterk verbeterd. Dat is de strekking van een onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Medisch Contact. Het idee dat de verloskundige zorg in de avond, nacht en weekenden te wensen overlaat is niet meer op zijn plaats, blijkt uit recente cijfers over sterfte rond … Lees meer…

NZa: babysterfte rond de geboorte verder gedaald.

De NZa ziet dat in de zorg rondom de geboorte beter wordt samengewerkt. De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van deze zorg te verhogen. Tegelijkertijd constateert de NZa dat de perinatale sterfte verder is gedaald de afgelopen jaren. De feitelijke omvang van de daling worden afgeleid uit de cijfers … Lees meer…