Atje Klein Langenhorst - Bremer || Nienke Jansen - Pieper || Mirja Strijker - Oosterhuis

NZa: babysterfte rond de geboorte verder gedaald.

De NZa ziet dat in de zorg rondom de geboorte beter wordt samengewerkt. De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van deze zorg te verhogen. Tegelijkertijd constateert de NZa dat de perinatale sterfte verder is gedaald de afgelopen jaren. De feitelijke omvang van de daling worden afgeleid uit de cijfers van de Perinatale Audit, op basis van cijfers van de Perinatale Registratie Nederland (PRN).

De rapportage van de Perinatale Audit laat zien dat de sterfte van voldragen baby’s van 2001 tot en met 2008 met 39% is gedaald en de totale perinatale sterfte met 23% is verminderd. En niet zoals in eerdere nieuwsberichten is vermeld, voor de helft gedaald.

Dit is goed nieuws. De KNOV heeft de afgelopen jaren samen met partners hard gewerkt en fors geïnvesteerd in geïntegreerde zorg, nieuwe methoden en technieken, taakuitbreiding en taakherschikking. Het resultaat is duidelijk. Hier houdt het echter niet op. De KNOV blijft vanuit haar nieuwe visie de komende jaren de verloskundige zorg verder verbeteren.

NZa: kosten geboortezorg gestegen

De geboortezorg is goed toegankelijk, er is voldoende aanbod en de reistijd voldoet voor het grootste deel van de zorgvragers aan de norm. Wel stijgen de kosten van de geboortezorg in Nederland. Dit komt onder andere door de uitbreiding van het basispakket, waardoor meer zorg wordt geleverd in de eerstelijns verloskundige zorg en kraamzorg. Ook stijgen de verloskundige tarieven en het aantal verwijzingen naar de tweede lijn. De zichtbare verbeteringen van de kwaliteit van de geboortezorg wegen voor de NZa op tegen de kostenstijging.
De KNOV zet in op kwalitatieve, veilige en bereikbare zorg. Dit kan ook met minder kosten. Op de totale huidige zorgkosten kunnen we miljoenen besparen, wanneer verloskundigen nog meer taken onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren dan nu het geval is. Dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van zorg.
NZa: samenwerking eerste en tweede lijn

De NZa concludeert verder in deze marktscan dat de zwangerschapsbegeleiding vooral in de eerste lijn plaatsvindt, maar de bevalling steeds vaker in de tweede lijn. Dit maakt de overdrachtsmomenten tussen de eerste en tweede lijn van groot belang en de samenwerking cruciaal. De NZa en de Stuurgroep zwangerschap en geboorte adviseerden al eerder dat deze samenwerking beter moet.

De KNOV vindt een goede samenwerking van belang. Verloskundigen werken in de regio steeds vaker samen in verschillende verbanden met gynaecologen, verpleegkundigen, kraamzorg en ook andere hulpverleners en professionals in de zorg. Ze nemen daarbij met behoud van hun hun zelfstandige positie, de regisserende taak.
Het volledige bericht van de NZa en het NZa-rapport, staan op de website van de NZa.

Plaats een reactie